سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نگاه هشتم

قرآن در سوره مبارکه انعام خودرا تزیین کننده معرفی می کند
:
"کذلک زینا لکل امه عملهم" از سویی در جا ی دیگر این کار به شیطان نسبت داده
می شود چگونه قابل جمع است ؟

اولا خدا نیازهای تکوینی در ما قرار داده که بقای زندگی باآنهاممکن
است  ولذا جاذبه وکششی درآن  قرار داد ه است
"زین لکم حب الشهوات "

از سوی دیگر معارفی را قرار داده که لازمه حیات معنوی انسان است
.جاذبه وکششی هم در ان قرار داده که اگر انسان آن را درک کند لذتهای مادی برایش
جاذبه ای نخواهد داشت لذت عفو وگذشت لذت ایمان لذت مناجات با او و...این ها زینت
کردن خداست .اما کار شیطان از اینجا آغاز می شود لذت وزینت را در تفکرات باطل می
آورد ،اوهام واهواءرا زینت می کند تا انسان جذب کدام یک شود ،
تا چه قبول افتد وچه
در نظر اید.

بعلاوه همین زینت شیطان را هم از ان رو که اذن ومهلت الهی است می توان
به خدا نسبت داد . 


[ شنبه 89/6/6 ] [ 4:30 عصر ] [ م حجت ]
خداوند ردسوره انعام آیه 107 می فرماید :ولاتسبو الذین یدعون من دون الله فیسبو الله عدوا بغیر علم
مبدا مشرکان را مورد ناسزا قرار دهید  تا آنها هم از سر دشمنی وجاهلانه خدا را ناسزا دهند ! در این آیه اشاره به این مطلب است که از طرق فحش وناسزا قادر به هدایت کسی نخواهید بود  وفحش وناسزا فقط باعث لجبازی طرف مقابل شما شده  وانها را هم به این کار تشویق می کنید .پس کاری نکنید که اعتقادات وارزشهای شما زیر سوال برود !
در روایات متعددی سب وناسزا مورد نهی قرار گرفته  تا آنجا ناسزادهنده حتی بوی بهشت را استشمام نمی کند و... در جنگ صفین سپاه معاویه به علی (ع) ناسزا گفته وحتی ایشان را "دزدی از دزدان مدینه "خواندند اصحاب به جوش آمده وشروع به مقابله کردن حضرت ایشان را از این کار نهی کرد واز آنها خواست به جای ناسزا عملکرد آنها را برای مردم وصف کنند .نقد رفتار آنها باشد نه ناسزا به آنها !
آری دینی که منطق دارد سرلغ ناسزا نمی رود حال ؛مانده ام  که وقتی ناسزا به دشمن مورد نهی است ناسزا وفحاشی به مسلمانان چه حکمی دارد وچرا برخی ........؟؟؟!!!

[ سه شنبه 89/6/2 ] [ 9:34 صبح ] [ م حجت ]
گفته شد قرآن از ما می خواهد از جمع باطل اعراض کنیم اما تا کی ؟ برای همیشه ؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیره 
وقتی دست از این حرفها ی باطل کشیدند یعنی اجتناب شما تا آنجاست که آنها گرد باطل می چرخند  معیار تفکر باطل انهاست آیه در مورد حلقه هایی است که مشرکین تشکیل میدادند تا عقاید مسلمانان را تخریب نمایند گاه حتی جواب دادن به سخنان باطل بزرگ کردن آن است .دراین موارد بیاعتنایی بهترین راهکار است .سپس خطاب به امت می گوید اگر شیطان شما را دچار نسیان وخطا کرد وبا این گروه همنشینی کردید  ،هرگاه به خود آمدید برخیزید وبا آنها ننشینید .
امام باقر (ع) می فرمایند :با 5 گروه همنشینی نکن  وحتی در مسیر راه هم همراهشان نشو !
1- دروغگو که مانند سراب فریبت می دهد .
2-فاسق که اولین کارش اینست که تورا ارزان می فروشد.
3-بخیل که همان را که نیاز داری روز حاجت از تو می گیرد .
4-کم خرد که میخواهد به تو نفع برساند ولی ضرر می زند .
5-قطع کننده رحم که انسان تکرو وملعون است .

[ دوشنبه 89/6/1 ] [ 9:6 صبح ] [ م حجت ]


درآیه 69 سوره انعام خداوند حکیم نکاتی را درمورد دوستی ومصاحبت بیان
میکند :

واذارایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم

خوض :وقتی کسی شروع می کند به دخول در آب ،آب کم کم گل آلود می شود
وقرآن میگوید وقتی کسانی فضای فکری جامعه را مشوب کردند ،سمپاشی میکنند ازآنها
اعراض کن .اولین برخورد عمومی با باطل اعراض از آن است .مجالست قطعا بر انسان
تاثیر خواهد داشت پس دوری کردن از این گروه دستور اول است از سوی دیگر این اعراض
سبب می شود بازار باطل کساد شود .

علی (ع)در نامه 69 میفرماید :ازمصاحبت ودوستی با کسی که در گمراهی است
وعملش منکر است بر حذر باش .

(حذر جایی به کار میرود که خطر جد ی است )بعد دلیل را ذکر می کنند که
اعتبار هرکس از همنشین اوست .


[ یکشنبه 89/5/31 ] [ 5:31 عصر ] [ م حجت ]
خداوند ردآیه 94سوره انعام می فرماید :یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی در تفسیر وچگونگی خارج کردن مرده از زنده وزنده از مرده روایتی است که منظور از آیه را حیات معنوی ونور میدانند یعنی خداوند گاه از انسانی که مرگ معنوی دارد انسان زنده وهدایت شده ای را به وجود می آوردهمچنان که آسیه در بدترین شرایط محیط از بهترین زنان عالم شد  وگاه برعکس از انسان هدایت شده وزنده ای چون نوح پسری کافر ومرده به وجود می آورد .
در سرنوشت انسان سه عامل وراثت ،محیط تربیتی نقش دارد اما آن چه نقش اساس تری دارد اراده خودانسان است که آیه بدان اشاره دارد گرچه نقش اساسی عامل ژن ووراثت هم قابل انکار نیست چنان چه
که در سوره نوح آیه 27 پیامبر (ص) کافران را نفرین میکند که خدایا اینها را نابود کن که اگر چنین نکنی از نسل اینها نمی اید جز کافر وفاجر !

[ سه شنبه 89/5/26 ] [ 10:4 صبح ] [ م حجت ]
   1   2   3      >
درباره وبلاگ
پیوندهای روزانه
موضوعات وب