سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نگاه هشتم

61-در سختی ها بسیار شکیباست

62–نه ستم می کند و نه تجاوز

63–و هر چه دلش خواست انجام ندهد

64-جامه زیرینش نیاز (به خدا)

65- و جامه زبرینش صبر ومقاومت

66– هزینه و زحمتش اندک

67–کمک و یاریش بسیار

هنگامی که قدرت یابد عفو نماید

68– و هنگامی که وعده دهد وفا نماید

69–با میل و رغبت روزه می گیرد

70–و با ترس و خوف نماز می خواند

 

 


[ چهارشنبه 92/3/29 ] [ 6:25 عصر ] [ م حجت ]

51- پاکدامن

52–با شرافت است

53-لعن کننده و دروغگو نیست

54-غیبت کننده نیست

55–دشنام نمی دهد

56-نه حسود است و نه بخیل

57–گشاده رو و شاداب است

58- تصمیمش همراه با یقین

59-–با کسی که دشمن باشد ستم نمی کند

60–و درباره کسی که دوستش دارد به گناه نمی افتد

 


[ یکشنبه 92/3/26 ] [ 5:56 عصر ] [ م حجت ]

41-ظریف و حساس است

42–و نه کنجکاو و جاسوس

43–از کار ها عالی ترین را طلب می کند

44–و از اخلاق برجسته ترین را

45-کم حرف

46–راست گفتار

47–نیکوکار

48-مصونو محفوظ

49-بردبار

50-رفیق و سازگار


[ پنج شنبه 92/3/23 ] [ 9:45 صبح ] [ م حجت ]

31-برکسی که به او بدی کرده است شکیبا است

32–بزرگتر را گرامی داشته و به کوچکتر رحم می کند

33-بر امانت ها امین

34- و از خیانت ها به دور است

35–همدم او تقوا و هم پیمان او شرم و حیاست

36-پرهیزش بسیار

37–و لغزشش کم حرکاتش مودبانه 

38-وگفتارش مایه شگفتی است

39-از خطا و لغزش در می گذرد

40–و در پی عیوب دیگران نمی رود 


[ چهارشنبه 92/3/22 ] [ 10:44 صبح ] [ م حجت ]

21-برخوردش نرم

22–سکوتش طولانی است

23– اگر درباره او به نادانی رفتار شود حلیم و بردبار است

24شیرین تر از عسل

25- وسخت تر از سنگ است

26–و هیچ رازی را فاش نسازد

27–و هیچ پرده ای را ندرد

28-حرکاتش لطیف

29- دیدارش شیرین

29-عبادتش بسیار

30– وقارش نیکو

 

 


[ سه شنبه 92/3/21 ] [ 12:3 عصر ] [ م حجت ]
   1   2      >
درباره وبلاگ
پیوندهای روزانه
موضوعات وب