سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نگاه هشتم

یکی دیگر از نمونه های عالی قرآنی آسیه همسر فرعون است در شرایطی که همه گناه خویش را به گردن شرایط میاندازند این بانوی بلند نظر در بدترین شرایط در خانه فرعون طاغوت زمان  زندگی میکند ویکی از چهار زن نمونه قرار میگیرد زندگی او این درس را برای همه دارد که در سعادت یا شقاوت انسان نقش اصلی را اراده او  دارد واتمام حجتی است برای همه انها که گناه را به   گردن  شرایط  میاندازند

نکته زیبای دیگر دعای بلندیست که از ایشان نقل شده است  این بانوی عالی مقام خواسته اش از خدا اینست که رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه

 او از خدا بهشت نمیخواهد بلکه لقای خدا ونزدیکی به اورا بربهشت ترجیح میدهد  او بهشت آفرین را میخواهد نه بهشت را

چگونه ممکن است این خواسته عالی از عقلی ناقص سرچشمه بگیرد ؟؟      


[ دوشنبه 86/10/17 ] [ 3:53 عصر ] [ م حجت ]
یکی دیگر از جلوه های زیبای زن در قر آن داستان عفاف حضرت مریم است  آنجا که وصف عفت یوسف صدیق  که از مخلصین است که دست شیطان به آنها نمیرسد به میان میآید قر آن میفرماید :

وهمت به وهم بها لولا ان را برهانم ربه

یعنی زلیخا قصد یوسف کرد واگر او هم یاد خدا را نداشت به سراغ  زلیخا  میرفت اما آنجا که سخن از مریم است وقتی فرشته وحی به صورت انسان براو فرود می اید سخن از میل او نیست بلکه مریم (س) اورا نهی از منکر میکند که

قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا

موارد متعددی از زنان نمونه در قر آن داریم که ثابت میکند اسلام به زن نظری تحقیر آمیز ندارد که باز هم برایتان خواهم آورد    

 


[ سه شنبه 86/10/11 ] [ 4:40 عصر ] [ م حجت ]

اگر به فرهنگ قرآن در باب زن توجه کنیم به نمونه های زیبایی دست می یابیم یکی از آن نمونه ها داستان ملکه سبا در قر آن است قرآن داستانهای زیادی از برخورد انبیا با طاغوتهای زمان را ذکر میکند که هدایت انبیا را نپذیرفتند این زن عاقلانه ترین برخورد را دارددر حالی که او هم مانند بقیه سلاطین از قدرتی برخوردار بود اما وقتی در برابر دعوت سلیمان قرار گرفت با در باریانش مشورت کرد آنها اشاره به قدرت کافی حکومتش کرده وتصمیم را بر عهده او گذاشتند گفت اورا آزمایش میکنیم هدیه ای فرستاد تا ببیند دنبال باج گرفتن هستند یا نه سلیمان هدایا را رد کرد بانو فهمید نظام سلیمان مالی نیست  وقتی به دیدار سلیمان رفت وسلیمان قبل از آمدنش تختش را ظاهر کرد وبه عنوان آزمایش هوش کمی تغییرش داد ملکه سبا گفت گویا این تخت من است وحتی با قطعیت نگفت این همان است وسرانجام پس از یک دوره مباحثه ومناظره گفت :رب انی ظلمت نفسی  واسلمت مع سلیمان  میبینیم که این زن از بسیاری از سلاطین تاریخ برخورد منطقی تری دارد وپس از دیدن نشانه ها وشنیدن حرفها حق را می پذیرد

این است مفهوم عقل در منطق قرآن که زن نیز از آن محروم نیست           


[ جمعه 86/10/7 ] [ 12:57 عصر ] [ م حجت ]
درباره وبلاگ
پیوندهای روزانه
موضوعات وب