سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نگاه هشتم

این سخنان بیشتر در جواب مردانیست که از ائمه (ع) راه پسر دار شدن را سئوال میکردند وطبیعی است که پدران برای صلاح خود واینده شان طالب فرزند پسر بودند تا در آینده بازویشان باشند ویاریشان نمایند یا شاید در جنگها بازوی اسلام  باشند واین مطالب اصلا به معنای آن نیست که فرزند پسر نزد خدا نیز با ارزشتر محسوب شود این مطالب باز هم ادامه دارد               

--------------------------------------------------------------------


[ شنبه 86/10/1 ] [ 5:54 عصر ] [ م حجت ]

گفتم که خدا به زنان ودختران رئوفتر از مردان است آیا میدانید در تعالیم اسلام دختر را برکت وپسر را نعمت نامیده اند وادامه داده اند که به برکت پاداش داده واز نعمت سئوال میکنند ؟

میدانید لطف خدا به دختر است که شش سال زودتر به بلوغ میرسد یعنی به آن لیاقت دست مییابد که با خدا حرف بزند ؟ وقتی پسری جوان مشغول بازی است دختر به عبادت مشغول است ومراحل کمال را طی میکند سید بن طاووس از علمای بزرگ ما اول کسی است که برای بلوغ فرزندش جشن میگیرد او بلوغ را تشرف میداند نه تکلیف  وخوشا به حال دختر که زودتر به تشرف میرسد !

راستی با اینهمه پس چرا در برخی روایات دعا برای پسر دار شدن سفارش شده است ؟ فکر کنید تا بعد !       


[ چهارشنبه 86/9/28 ] [ 5:28 عصر ] [ م حجت ]

گفته بودم خدا در قرآن فرمود پسر مانند دختر نیست امروز توجهتون را به این  سخن از امام رافت ومهربانی امام رضا (ع)جلب میکنم

ایشان از قول رسول گرامی اسلام نقل میکنند که : خدا به دختران وزنان رئوفتر ومهربانتر است تا مردان وپسران وهر مردی که زنی را که محرم اوست خوشحال کند خدا روز قیامت خوشحال ومسرورش میکند

آیا بازهم معتقدید اسلام بین دختر وپسر تبعیض قائل شده وارزش بیشتر را به اونها داده ؟ پس منتظر مطالب روزهای بعد باشید !      


[ جمعه 86/9/23 ] [ 6:14 عصر ] [ م حجت ]

هاون الرشید طی نامه ای ازامام موسی بن جعفر (ع)خواست :"عظنی واوجز " مرا با بیان کوتاه موعظه کن حضرت در پاسخ نوشت :ما من شی تراه عینک وفیه موعظه

هیچ چیز نیست که چشمت براو افتد مگر انکه برای تو موعظه ونصیحت است


[ جمعه 86/9/23 ] [ 6:9 عصر ] [ م حجت ]

   قرآن کریم هنگام تولد حضرت مریم در پاسخ تعجب همسر عمران که گفت:" من دختری به دنیا اوردم          فرمود: ولیست الذکر کاانثی

یعنی هرگز پسر مانند دختر نیست وهرگز از مردی ساخته نیست که پدر عیسی باشد ونقش این دختر را ایفا نماید  واین اوج عزتی است که خدای سبحان برای زن قائل است(زن در اینه جمال وجلال ایه الله جوادی آملی )

 وجای تاسف است که دختران مهجور از فرهنگ قرآن تصور نمایند اسلام برای جنس زن ارزش قائل نشده است !

لختی بیندیشیم !


[ جمعه 86/9/16 ] [ 7:10 عصر ] [ م حجت ]
درباره وبلاگ
پیوندهای روزانه
موضوعات وب