سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نگاه هشتم

*پیروزی روی دیگر سکه صبر است*

*تدبیر اولین پله نردبان خوشبختی است*

*عذابهای دنیوی ترجمان لذتهای دنیوی است*

*حتی در فرهنگ لغت هم ظفر پس از صبر می اید*


[ دوشنبه 86/9/12 ] [ 9:58 عصر ] [ م حجت ]

دنیا سه روز بیش نیست

1-دیروز که هرچه بود گذشت وبرنمی گردد

2-امروز که باید آنرا غنیمت شمری

3-فردا که معلوم نیست به آن برسی

دیروز حکیمی ادب آموز است امروز دوستی در حال وداع است  وفردا آرزویی بیش نیست


[ چهارشنبه 86/9/7 ] [ 6:53 عصر ] [ م حجت ]
 

مسلمان به کمال عقل نرسد جز اینکه

1-از او امید خیر باشد

2-مردم از بدی او در امان باشند

3- خیر بسیار خود را اندک شمارد

4-خیر اندک دیگری را بسیار شمارد

5- هر چه از او حاجت خواهند ملول نشود

6- در عمرش از دانش طلبی خسته نشود

7- فقر در راه خدا برایش از توانگری محبوبتر باشد

8- خواری در راه خدا از عزت با دشمن برایش محبوبتر باشد

9- گمنامی در راه خدا از عزت با دشمن برایش محبوبتر باشد

10-احدی را نبیند جز اینکه بگوید او از من بهتر است              آیا ما این چنینیم ؟؟؟


[ جمعه 86/9/2 ] [ 7:55 عصر ] [ م حجت ]
درباره وبلاگ
پیوندهای روزانه
موضوعات وب