سفارش تبلیغ
آموزش رایگان سئو، سئو روز
آموزش رایگان سئو، سئو روز

نگاه هشتم

نامه عرفانی امام به خانم طباطبائی

به قدر میسور ورفع حجب وشکستن اقفال برای رسیدن به آب زلال  وسر چشمه نور کوشش کن در عمل ودر تهذیب قلب ودر شکستن اقفال ورفع حجب که هزاران جوان که به افق  ملکوت نزدیکترند موفق میشوند ویک پیر موفق نمیشود

قید وبندها واقفال شیطانی اگر در جوانی غفلت از انها شود هرروز که از عمر بگذرد وریشه دارتر وقوی تر شوند

درختی که اکنون گرفتست پای                           به نیروی شخصی براید زجای

گرش همچنان روزگاری هلی                            به گردونش از بیخ برنگسلی

از مکاید بزرگ شیطان ونفس خطرناکتر از ان ان است که به انسان وعده اصلاح در اخر عمر وزمان پیری میدهد وتهذیب وتوبه ال الله را به تعویق می اندازد برای زمانی که درخت فساد وشجره زقوم قوی شده واراده وقیام به تهذیب ضعیف بلکه مرده است

از قران دور نیفتیم در این مخاطبه بین حبیب ومحبوب ومناجات بین عاشق ومعشوق اسراری است که جز او وحبیبش کسی را بران راه نیست وامکان راه یافتن نیز نمی باشد شاید حروف مقطعه در بعضی سور مثل "الم  ""ص""یس"از این قبیل باشد وبسیاری از ایات کریمه که اهل ظاهر وعرفان وتصوف هر یک برای خود تفسیر یا تاویلی کنند نیز از این قبیل باشد گرچه هر طایفه به قدر ظرفیت خود حظی دارد یا خیالی وشمه ای از این اسرار به وسیله اهل بیت وحی که از سر چشمه  جوشان وحی برانن جاری شده به دیگران به قدر استعداد میرسدوگویی بیشتر مناجاتها وادعیه بر این امر انتخاب شده است ...


[ چهارشنبه 87/3/15 ] [ 9:39 صبح ] [ م حجت ]

14خرداد

نوزده سال از آن روز غم انگیز ملت ایران میگذرد اما هنوز هم با یاد آوری خاطره تلخ آن روز اشک است که بی  محابا پهنای صورت را میگیردراستی او با دلهای ملت جه کرد که پیر وجوان این چنین در اتش محبتش میسوزد؟کدام فرزندی پس از نوزده سال باز هم به یاد مرگ پدر اشک میریزد ؟

هنوز به یاد داریم 14 خرداد درد ناک 68 را هرکه توانست خود را به مراسم پر شکوه تشییعش  رسانید وهر که نتوانست ارام وقرار نداشت  صبح وعصر کارمان شده بود شرکت در مراسمش تا مجالی باشد برای اشک ریختن

چه کسی فکر میکرد پس از او تاب ماندنمان باشد ؟ما که دعایمان وورد زبانمان طول عمر او بود وافسوس که خدا دعای او را پذیرفت وداغش را بر دلمان گذاشت

اما امروز انچه دلم را به درد میاورداینکه حتی برخی که افتخار وابستگی به او انها را به جایی رسانده است از تجدید نظر در نظرات او سخن میگویند ! هر کس برای رسیدن به اهدافش از نام او بهره میگیرد و....

وما در کجای عالم هستینم ایا روح بلند پدر پیرمان از ما رضایت دارد ؟ ایا انچه به عشق راه او انجام میدهیم در راستای اهداف اووانقلاب اوست ؟وایا او از عملکرد ما راضی است ؟

خدانکند همه همتمان ادامه راه او باشد وپایان راه اشتباه خور را ببینیم وپاسخی برای سئوال او ودین بزرگی که به مادارد نداشته باشیم  که خسر الدنیا والاخره خواهیم بود

اری تنها التیام بخش درد جانسوز امروزمان یافتن یوسف فاطمه است  که خداکند که بیاید و.... !


[ سه شنبه 87/3/14 ] [ 11:30 صبح ] [ م حجت ]

                                                            کاروان عمر

عمر را پایان رسید ویارم از در در نیامد                                          قصه ام اخر شد واین غصه را اخر نیامد

جام مرگ بدستم جام می هرگز نیامد                                          سالها برمن گذشت ولطفی از دلبر نیامد

مرغ جان در این قفس بی بال وپر افتاد وهرگز                                انکه باید این قفس را بشکند از در نیامد

عاشقان روی جانان جمله بی نام ونشانند                                     نامداران را هوای او دمی بر سر نیامد

کاروان عشق رویش صف بصف در انتظارند                                     با که گویم اخر ان معشوق جان پرور نیامد

مردگانرا روح بخشد عاشقان را جان ستاند                                    جاهلان را این چنین عاشق کشی باور نیامد

غزلی عرفانی از امام راحل  


[ یکشنبه 87/3/12 ] [ 9:46 عصر ] [ م حجت ]
درباره وبلاگ
پیوندهای روزانه
موضوعات وب