سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نگاه هشتم

اگر به فرهنگ قرآن در باب زن توجه کنیم به نمونه های زیبایی دست می یابیم یکی از آن نمونه ها داستان ملکه سبا در قر آن است قرآن داستانهای زیادی از برخورد انبیا با طاغوتهای زمان را ذکر میکند که هدایت انبیا را نپذیرفتند این زن عاقلانه ترین برخورد را دارددر حالی که او هم مانند بقیه سلاطین از قدرتی برخوردار بود اما وقتی در برابر دعوت سلیمان قرار گرفت با در باریانش مشورت کرد آنها اشاره به قدرت کافی حکومتش کرده وتصمیم را بر عهده او گذاشتند گفت اورا آزمایش میکنیم هدیه ای فرستاد تا ببیند دنبال باج گرفتن هستند یا نه سلیمان هدایا را رد کرد بانو فهمید نظام سلیمان مالی نیست  وقتی به دیدار سلیمان رفت وسلیمان قبل از آمدنش تختش را ظاهر کرد وبه عنوان آزمایش هوش کمی تغییرش داد ملکه سبا گفت گویا این تخت من است وحتی با قطعیت نگفت این همان است وسرانجام پس از یک دوره مباحثه ومناظره گفت :رب انی ظلمت نفسی  واسلمت مع سلیمان  میبینیم که این زن از بسیاری از سلاطین تاریخ برخورد منطقی تری دارد وپس از دیدن نشانه ها وشنیدن حرفها حق را می پذیرد

این است مفهوم عقل در منطق قرآن که زن نیز از آن محروم نیست           


[ جمعه 86/10/7 ] [ 12:57 عصر ] [ م حجت ]
درباره وبلاگ
پیوندهای روزانه
موضوعات وب